آب، سالاد، غذا

آبی که توی کیفم بود تموم شده بود. به سلف دانشگاه رفتم تا نهار بخورم. سالادم را که از کیفم درآوردم یادم افتاد آب قبل از سالاد را نخورده‌ام. اول گفتم بی‌خیال یک ساعت پیش آب خوردم دیگه، ولی وقتی آمدم شروع به خوردن سالادم کنم چنگالم را پایین گذاشتم و کیف پولم را برداشتم رفتم پایین و از بوفه یک بطری آب معدنی خریدم و بعد با احساس رضایت بیشتری آب، سالاد و غذایم را خوردم و لذت بردم.

خانم ر ر

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش