حرکت ورزش بلند کردن دمبل در طرفین

عضلات اصلی:  عضله دالی میانی (شانه)

عضلات فرعی: شانه، بخش بالایی کمر، سینه، بازو

تجهیزات ورزشی: یک جفت دمبل

ورزش‌های مناسب برای عضلات مخالف: بلند کردن دمبل به طرفین در حالت نیم‌خیز، بلند کردن دمبل در جلوی بدن

نحوه انجام ورزش بلند کردن دمبل در طرفین

۱) یک جفت دمبل را در دست‌های خود نگه دارید و صاف بایستید.

۲) کف دست‌ها رو به پایین باشند. دمبل‌ها را بلند کرده و دست‌‌های خود را به طرفین بدن، دراز کنید.

۳) وقتی که آرنج‌ها به ارتفاع شانه رسیدند، مکث کرده و سپس، دست‌ها را به آرامی به جای اول خود بازگردانید.

۴) حرکت را تکرار کنید.

شکل صحیح بدن و الگوی تنفس

در هنگام انجام این ورزش، هسته بدن را نیز درگیر حرکت نمایید. کمر باید صاف بوده و صورت رو به جلو باشد. وقتی که دمبل‌ها را پایین می‌آورید، عمل دم را انجام بدهید. در طول این ورزش، آرنج‌ها و زانوها باید کمی خمیده باشند.

فواید این ورزش

اضافه کردن این ورزش به ورزش‌های روزانه، بخش میانی شانه‌های شما را شکل داده و خوش‌تراش می‌کند. این ورزش همچنین، بازوها، بخش بالایی کمر و سینه را تقویت می‌نماید.

نمایش

تعداد دفعات و تکرار این ورزش

۳ ست و هر ست به تعداد ۸ تا ۱۲ حرکت بلند کردن دمبل به طرفین را به ورزش‌های بالاتنه‌ اضافه کنید. برای اینکه ورزش‌های شانه را به طور کامل انجام بدهید، ورزش‌های بلند کردن دمبل به طرفین در حالت نیم‌خیز، بلند کردن دمبل در جلوی بدن و بلند کردن دمبل در طرفین را به صورت متناوب انجام بدهید.

شاید این مطالب را هم بپسندید