آیا شما به طور صحیح راه می روید ؟

با گرفتن فرم صحیح بدن در هنگام راه رفتن، می‌توانید چربی و کالری بیشتری را در هنگام انجام پیاده روی داشته باشید، و همچنین می‌توانید با درست راه رفتن، کمک به بهبود عضلات کرده و نیز از درد مفاصل جلوگیری کنید.

در اینجا شش مورد به شما راهنمایی شده است:

۱) ستون فقراتتان را در راستای مستقیم نگه دارید و قفسه سینه خود را به سمت جلو ببرید، این کار به ریه‌های شما اجازه گسترش کامل می‌دهد و سعی کنید سر خود را به صورت مستقیم نگه دارید.

۲) اجازه ندهید که شانه‌‌هایتان به سمت جلو یا عقب برود، شانه‌هایتان را مستقیم نگه دارید و همچنین سعی کنید دیدتان رو به رو باشد.

۳) سعی کنید سیکل صحیح راه رفتن را در هنگام پیاده روی رعایت کنید، به این صورت که در هنگام برخورد کف پایتان به زمین حالت رل را از پاشنه تا نوک انگشتانتان را بدهید.

۴) سعی کنید قدم‌های مناسب را بردارید تا به زانویتان آسیب نرسد. طول گام مناسب باعث می‌شود که از زانویتان محافظت کنید.

۵) دستان خود را به صورت آزادانه در کنار بدنتان‌‌ رها کنید و اجازه دهید حین راه رفتن تاب بخورد در کنار بدنتان.

سعی کنید در هنگام راه رفتن شکم خود را منقبض کنید، این کار کمک می‌کند به داشتن فرم بهتر بدن شما.

شاید این مطالب را هم بپسندید