حرکت کیک‌بک پشت بازو

عضلات اصلی:   سه‌سر

عضلات فرعی: ساعد، شانه، هسته بدن

تجهیزات ورزشی: دمبل

نحوه انجام ورزش کیک‌بک پشت بازو

۱) در دست راست خود یک دمبل نگه دارید. پای چپ را در جلو و پای راست را در عقب بگذارید. زانوی چپ را خم کرده و بالاتنه را به جلو متمایل کنید.

۲) آرنج دست راست را در عقب، بلند کنید تا بالای بازو تقریباً به موازات زمین قرار بگیرد و به عقب ضربه بزنید تا دست، کاملاً دراز شود.

۳) دمبل را به آرامی به پایین و نقطه اولیه بازگردانید.

۴) حرکت را تکرار کرده و سپس برای سمت دیگر بدن نیز انجام بدهید.

شکل صحیح بدن و الگوی تنفس

هسته بدن را سفت نگه دارید. کمر صاف باشد و سر در یک خط با ستون فقرات و پایی که در پشت قرار داده‌اید، باشد. وقتی که با دست به عقب ضربه می‌زنید، نفس خود را بیرون بدهید و بازو را ثابت نگه دارید. فقط ساعد دست باید حرکت داشته باشد.

فواید این ورزش

این ورزش، عضله سه‌سر را هدف قرار می‌دهد. با فعالیت بر روی یک دست در هر مرتبه از انجام این حرکت، هسته بدن و بالاتنه را نیز درگیر حرکت نمایید تا استحکام بدن حفظ شود. این ورزش، به خوش‌فرمی و سفتی بازو‌ها کمک کرده، قدرت بالاتنه را افزایش داده و تعادل شما را بهبود می‌بخشد.

نمایش

تعداد دفعات و تکرار این ورزش

ورزش را در ۲ یا ۳ ست، تعداد ۱۲ تا ۱۶ مرتبه حرکت در هر ست، ‌ برای هر سمت بدن، انجام بدهید. برای اینکه تمام عضلات بازو‌ها را به کار بیاندازید، این ورزش را با ورزش کرل متمرکز، ورزش کرل متقاطع جلو سینه در حالت ایستاده و ورزش پایین رفتن با کمک عضله سه‌سر، تکمیل نمایید.

شاید این مطالب را هم بپسندید