غذاهای سوپرسایز

در طول بیست سال اخیر اندازه غذاها در رستوران‌ها و اندازه‌ غذاهای بسته‌بندی شده بزرگتر شده است. بر اساس مطالعات انجام شده افرادی که با غذاهایی با بسته‌بندی بزرگ پذیرایی می‌شوند سی درصد بیشتر غذا می‌خورند اما میزان لذتی که می‌برند، تفاوتی نمی‌کند.
یکی از استراتژی‌های کمتر خوردن، انتخاب غذا از بسته‌های کوچک و کوچک کردن بشقاب غذاست، چطور است از امروز این توصیه را  وارد برنامه خود کنید؟

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش