شیرینی خامه‌ای

من پیش از این وقتی شیرینی خامه‌ای وارد خانه می‌شد، در طول روز آنقدر می‌خوردم تا تمام شود و گاهی علاوه بر شیرینی‌هایی که جلوی افراد خانواده‌ام خورده بودم، بدون آن که کسی ببیند دزدکی چند تا شیرینی خامه‌ای به اتاقم می‌بردم و می‌خوردم. اگر تا شب هم شیرینی بود، خوابم نمی‌برد مگر این که بروم و چند تا بخورم. با شروع این برنامه بدون احساس فشار و ناراحتی توانستم خود را با خوردن فقط دو تا شیرینی ارضاء کنم و حالا دیگر با عبور از جلوی شیرینی‌فروشی، عطر شیرینی مرا به هوس نمی‌اندازد.

منیژه سیبیتایی

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش