شاتوت

امروز از خانم «ن» خواستم به پیشرفت‌هایشان توجه کنند و عادات و رفتار‌هایشان را با قبل از عضویت در سیبیتا مقایسه کنند. خیلی سریع متوجه یک تغییر بزرگ شدند و گفتند: «از زمانی که با سیبیتا آشنا شده‌ام هر چه می‌خواهم با آرامش می‌خورم و از آن لذت می‌برم و دیگر هیچ وقت خودم را سرزنش نمی‌کنم و دچار عذاب وجدان نمی‌شوم و در عین حال وزن کم می‌کنم. »
قرار شد به خاطر پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایشان همین امروز به خودشان یک ظرف شاتوت پاداش بدهند!

روانشناس سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!