حرکت کرل چکشی

عضلات اصلی:   عضله دوسر

عضلات فرعی: ساعد

تجهیزات ورزشی: یک جفت دمبل

ورزش‌های مناسب برای عضلات مخالف: ورزش کشش عضله سه‌سر

نحوه انجام ورزش کرل چکشی

۱) صاف بایستید و پا‌ها را به اندازه عرض کپل از هم باز کنید. وزنه‌ها را طوری در دست‌های خود نگه دارید که کف دست‌ها، رو به ران‌ها باشند.

۲) آرنج‌ها را خم کرده و وزنه‌ها را آنقدر بالا بیاورید تا همسطح با شانه قرار بگیرند.

۳) مکث کرده و سپس، دمبل‌ها را پایین آورده و به جای اول خود برگردانید.

۴) این حرکت را تا پایان این ست ورزشی، تکرار کنید.

شکل صحیح بدن و الگوی تنفس

در طول انجام این ورزش، آرنج‌ها را در نزدیکی بدن نگه دارید و بخش بالایی دست‌ها را تکان ندهید. کمر باید صاف باشد و هسته بدن را نیز درگیر حرکت کنید. وقتی که دمبل‌ها را بلند می‌کنید، نفس را به بیرون بدهید. زمانی که دمبل‌ها را به آرامی‌به جای اول خود در پایین، برمی‌گردانید، عمل دم را انجام بدهید.

فواید این ورزش

ورزش کرل چکشی، شکل پیشرفته‌تر ورزش کرل عضله دوسر است که‌‌ همان گروه عضلات را که در ورزش کرل عضله دوسر به کار گرفته می‌شوند، هدف قرار می‌دهد. این دو ورزش را با هم ترکیب کنید و به ورزش‌های تقویت‌کننده بالاتنه اضافه نمایید تا بخش قدامی‌بالای بازو به شکل موثرتری خوش‌فرم و آراسته شود.

نمایش

تعداد دفعات و تکرار این ورزش

۲ تا ۳ ست از ورزش کرل چکشی را به ورزش‌های بالاتنه اضافه کنید. در هر ست، این حرکت را به تعداد ۸ تا ۱۲ مرتبه، تکرار کرده و آن را به صورت متناوب با ورزش کشش عضله سه‌سر در حالت درازکش، انجام بدهید تا تمام عضلات بخش بالایی دست، به کار گرفته شوند.

شاید این مطالب را هم بپسندید