حرکت صدف حلزون معکوس

عضلات اصلی:  بخش داخلی ران

عضلات فرعی: کپل، باسن، بخش خارجی ران

تجهیزات ورزشی: توپ نرم

نحوه انجام ورزش صدف حلزون معکوس

۱) به پهلو دراز بکشید و زانوها را کمی خم کنید. یک پا را بر روی پای دیگر قرار داده و در بین ران‌های خود، یک توپ نرم بگذارید.

۲) پاها را در کنار یکدیگر نگه داشته و توپ را با بخش داخلی ران‌ها فشار بدهید.

۳) فشار بر روی توپ را رها کرده و حرکت را مجدداً تکرار کنید. سپس، حرکت را برای سمت دیگر نیز انجام بدهید.

شکل صحیح بدن و الگوی تنفس

بالاتنه را ثابت نگه داشته و هسته بدن را سفت کنید و ستون فقرات را در حالت طبیعی نگه دارید. وقتی که بخش داخلی ران را به کارگرفته و به توپ فشار وار می‌کنید،  عمل بازدم را انجام بدهید و زمانی که فشار را از روی توپ برمی‌دارید، نفس را به داخل داده و عضلات را آرام کنید.

فواید این ورزش

این ورزش، شکل پیشرفته ورزش صدف حلزون است که بخش داخلی ران‌ها را هدف قرار داده و به خوش‌تراشی و سفتی عضلات کمک می‌کند. این حرکت همچنین، بخش خارجی ران‌ها را تقویت نموده، باسن را سفت کرده و به استواری عضلات لگن کمک می‌کند.

نمایش

تعداد دفعات و تکرار این ورزش

این ورزش را در ۱ تا ۳ ست، هر ست به مدت ۳۰ ثانیه، برای هر سمت بدن انجام بدهید. اگر می‌خواهید بخش خارجی ران‌ها را هدف قرار بدهید، می‌توانید در اطراف هر دو پای خود، کش بدنسازی قرار داده و یا در بخش خارجی کپلی که در بالا قرار گرفته است، یک وزنه بگذارید.

شاید این مطالب را هم بپسندید