وزن ایده آل با سیبیتا

ماشین حساب وزن ایده آل

وزن ایده آل خود و دوستان‌تان را با هشت فرمول مختلف به دست آورید.
نکته جالب، تفاوت نتایج در فرمول‌های وزن ایده آل است که اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌ها درباره وزن ایده آل را نشان می‌دهد.
خب شروع کتید!محاسبه وزن ایده‌آل شما با ۸ فرمول!

ارقام را به انگلیسی وارد کنید
سن شما
سال
خانم هستید یا آقا
قد شما
سانتیمتر
دور مچ (اختیاری)
سانتیمتر

وزن ایده آل یک عدد ثابت و قطعی نیست.
از دیدگاه سیبیتا وقتی وزن‌تان ایده آل است که هم در محدوده وزن طبیعی هستید (یعنی BMI بین ۱۸/۵ تا ۲۵) و هم از اندام و ظاهرتان رضایت دارید.

BMI

ماشین حساب BMI

برای تعیین محدوده وزن مناسب از معیاری به نام BMI (Body Mass Index) استفاده می‌شود.
در نظر داشته باشید که معیار BMI در ورزشکاران حرفه‌ای و خانم‌های باردار استفاده نمی‌شود و در افراد کمتر از ۱۸ سال، تفسیرش متفاوت است.
BMI خودتان را با وارد کردن قد و وزن‌تان در این ابزارک محاسبه کنید.
(ارقام را با صفحه کلید انگلیسی وارد کنید)

ماشین حساب BMI
محاسبه BMI و محدودۀ وزن مناسب برای بزرگسالان
ماشین حساب BMI
قد
cm
لطفا یک عدد بین 125 و 225 وارد کن
وزن
kg
لطفا یک عدد بین 10.0 و 500.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
قد
ft
in
لطفا یک عدد بین 4.2 تا 7.3 انتخاب کن
وزن
lb
st
لطفا یک عدد بین 22.0 و 1000.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
حساب کن

ارقام را به انگلیسی وارد کنید

ft
in
lbs
cm
kg

تفسیر و طبقه‌بندی:
کمتر از ۱۵ = کمبود وزن بسیار شدید
۱۵ تا ۱۶ = کمبود وزن شدید
۱۶ تا ۱۸/۵ = کمبود وزن
۱۸/۵ تا ۲۵ = محدوده وزن طبیعی و سالم
۲۵ تا ۳۰ = اضافه وزن
۳۰ تا ۳۵ = چاقی رده یک (چاقی متوسط)
۳۵ تا ۴۰ = چاقی رده دو (چاقی شدید)
بالاتر از ۴۰ = چاقی رده سه (چاقی بسیار شدید)

BMI در کودکان و نوجوانان

BMI در کودکان و نوجوانان

برای محاسبه و تفسیر BMI در افراد زیر ۱۸ سال می‌توانید از ماشین حساب زیر استفاده کنید.
(ارقام را با صفحه کلید انگلیسی وارد کنید)

ماشین حساب BMI
ارزیابی وضعیت وزن برای کودکان و نوجوانان
دختر یا پسر؟
سن
سال
ماه
لطفا یک عدد بین ۰ و ۱۸ انتخاب کن
قد
cm
لطفا یک عدد بین 40 و 225 انتخاب کن
وزن
kg
لطفا یک عدد بین 1.0 و 250.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
قد
ft
in.
لطفا یک عدد بین 1.4 تا 7.3 انتخاب کن
وزن
lb
st.
لطفا یک عدد بین 2.3 و 500.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
حساب کن

تفسیر و طبقه‌بندی:
صدک کمتر از ۵ = کمبود وزن
صدک ۵ تا ۸۵ = محدوده وزن طبیعی و سالم
صدک ۸۵ تا ۹۵ = اضافه وزن
صدک بالاتر از ۹۵ = چاقی

نطرات و تجربیات اعضای سیبیتا

سیبیتایی‌ها از سیبیتا می‌گویند

ویژگی‌های متمایز برنامه لاغری سیبیتا را
با صدای اعضای سیبیتا بشنوید

سایت‌گردی

اسکرول به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش