وزن ایده آل با سیبیتا

ماشین حساب وزن ایده آل

وزن ایده آل خود و دوستان‌تان را با هشت فرمول مختلف به دست آورید.
نکته جالب، تفاوت نتایج در فرمول‌های وزن ایده آل است که اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌ها درباره وزن ایده آل را نشان می‌دهد.
خب شروع کتید!محاسبه وزن ایده‌آل شما با ۸ فرمول!

ارقام را به انگلیسی وارد کنید
سن شما
سال
خانم هستید یا آقا
قد شما
سانتیمتر
دور مچ (اختیاری)
سانتیمتر

۴ نکته درباره وزن ایده آل

1. وزن ایده آل یک عدد ثابت و قطعی نیست.

2. از دیدگاه سیبیتا وقتی وزن‌تان ایده آل است که هم در محدوده وزن طبیعی هستید (یعنی BMI بین ۱۸/۵ تا ۲۵) و هم از اندام و ظاهرتان رضایت دارید. بنابراین تعیین وزن ایده آل یک موضوع کاملا فردی است و این شما هستید که باید به بدن‌تان توجه کنید و وزنی را که در آن احساس خوبی دارید مشخص کنید.

3. به خاطر داشته باشید که وزن شما و سلامت شما به هم مرتبط هستند اما اجازه ندهید نوسانات وزن باعث نگرانی و اضطراب‌تان شود. نگرانی و استرس می‌تواند تاثیر منفی بر وزن شما داشته باشد.

4. با هر شکل و اندامی که هستید خودتان را دوست داشته باشید. چون هم شایسته‌اش هستید و هم اگر خودتان را دوست داشته باشید، به وزن و سلامتی‌تان بیشتر توجه می‌کنید و در نتیجه، به سمت وزن ایده آل پیش می‌روید.


۸ فرمول وزن ایده آل

 

فرمول رابینسون / Robinson
(۱۹۸۳)

زنان:
Ideal Weight (kg) = 49+1.7×(height in inches−60)
مردان:
Ideal Weight (kg) = 52+1.9×(height in inches−60)

 

فرمول مونرو دوماین / Monnerot-Dumaine
(۱۹۵۵)

Ideal Weight (kg) = (height in cm−100+(4×wrist circumference in cm))/2

 

فرمول میلر / Miller
(۱۹۸۳)

زنان:
Ideal Weight (kg) = 53.1+1.36×(height in inches−60)
مردان:
Ideal Weight (kg) = 56.2+1.41×(height in inches−60)

 

فرمول دیوین / Devine
(۱۹۷۴)

زنان:
Ideal Weight (kg) = 22×((height in cm−100)/100)2
مردان:
Ideal Weight (kg) = 22×(height in cm/100)2

 

فرمول هَموی / Hamwi
(۱۹۶۴)

زنان:
Ideal Weight (kg) = 45.5+2.2×(height in inches−60)
Ideal Weight (kg) = 45 kg for the first 152.4 cm + 0.9 kg for each additional cm
مردان:
Ideal Weight (kg) = 48+2.7×(height in inches−60)
Ideal Weight (kg) = 48 kg for the first 152.4 cm + 1.1 kg for each additional cm

 

فرمول نِگلر / Nagler

زنان:
Ideal Weight (kg) = 45.5+0.91×(height in cm−152)+0.25×(age in years−18)
مردان:
Ideal Weight (kg) = 50+0.91×(height in cm−152)+0.25×(age in years−18)

 

فرمول کرِف / Creff

Ideal Weight (kg) = [(height in cm−100)+(age/10)]×0.9×M
در این فرمول M ضریب مورفولوژی (جُثه و استخوان‌بندی) است: 0.9 برای جثه ریز، 1.0 برای جثه معمولی و 1.1 برای جثه درشت.

 

فرمول کوپر / Cooper

زنان:
Ideal Weight (kg) = 45.5+0.91×(height in cm−152.4)
مردان:
Ideal Weight ّ(kg) = 50+0.91×(height in cm−152.4)

فرمول لورنز

یک فرمول ساده و سرانگشتی
برای وزن ایده آل

فرمول لورنز
Lorentz Formula

وزن ایده آل زنان = قد منهای صد منهای نصف (قد منهای 150)
وزن ایده آل مردان = قد منهای صد منهای یک‌چهارم (قد منهای 150)

وزن ایده آل زنان = [قد (cm) – 100] – ([قد (cm) – 150] / 2)
وزن ایده آل مردان = [قد (cm) – 100] – ([قد (cm) – 150] / 4)

مثال: وزن ایده‌آل برای یک خانم با قد 160 سانتیمتر
[160 – 100] – ([160 – 150] / 2)
=[60] – ([10] : 2)
=60 – 5
=55 kg

سوالات متداول درباره وزن ایده آل

چون اختلاف نظر در مورد وزن ایده آل زیاد است و نگرش یکسانی در این باره وجود ندارد.
این فیلم جالب را هم درباره شکل ایده آل بدن زنان از مصر باستان تا امروز ببینید: | لینک |

بله این روش به نام شاخص بروکا (Broca Index) معروف است و وزنی که با این شاخص به دست می‌آید معمولا در محدوده BMI طبیعی قرار می‌گیرد. بروکا یک پزشک فرانسوی بود که در سال 1871 این شاخص را معرفی کرد و این اولین قدم علمی برای محاسبه وزن مناسب محسوب می‌شود. 

فرمول رابینسون برای وزن ایده آل خانم‌ها و فرمول دیوین برای وزن ایده آل آقایان نتایج صحیح‌تری به دست می‌دهد. فرمول کرف هم این امتیاز را دارد که هم سن و هم جثه و استخوان‌بندی را در کنار قد در نظر می‌گیرد.

۵ روش برای محاسبه وزن ایده آل بچه‌ها وجود دارد:

روش مک‌لارن (McLaren)
قد کودک را بر حسب سن روی نمودار قد و وزن به سن پیدا کنید و یک خط افقی بکشید تا صدک 50 را قطع کند و سپس یک خط عمود بر وزن صدک 50 بکشید تا وزن ایده آل را به دست آورید.

روش مور (Moore)
وزن ایده آل کودک وزن بر حسب سن در همان صدکی است که قدش قرار دارد.

روش BMI50
وزن ایده آل حاصلضرب عدد BMI منطبق با صدک 50 در نمودار BMI به سن، ضربدر مجذور قد بر حسب متر است.

روش انجمن رژیم غذایی آمریکا (ADA)
وزن ایده آل وزن منطبق با صدک 50 برای سن در نمودار وزن به سن است.

روش تروب (Traub)
وزن ایده آل برای کودکان کوتاه‌تر از 5 فوت بر حسب کیلوگرم:
قد بر حسب اینچ به توان دو ضربدر 1.65 تقسیم بر هزار

وزن ایده آل برای پسران بلندتر از 5 فوت بر حسب کیلوگرم:
 39 + (2.27 × [60 - قد بر حسب اینچ])

وزن ایده آل برای دختران بلندتر از 5 فوت بر حسب کیلوگرم:
 42 + (2.27 × [60 - قد بر حسب اینچ])

| لینک مقاله مرجع در مجله JAMA Pediatrics |


نمودارهای WHO (سازمان بهداشت جهانی)

نمودار وزن به سن (تا 5 سال)
نمودار قد به سن (تا 5 سال)
نمودار وزن به قد (تا 5 سال)
نمودار BMI به سن (تا 5 سال)
‌‌□
نمودار وزن به سن (5 تا 10 سال)
نمودار قد به سن (5 تا 19 سال)
نمودار BMI به سن (5 تا 19 سال)

با یک متر نواری (یا یک تکه نخ و یک خط‌کش) از محل خم‌شدگی مچ دست اندازه‌گیری کنید. اندازه دور مچ در دو فرمول مونرو دوماین و کرف تاثیرگذار است.

لطفا در همین صفحه، ماشین حساب BMI قسمت کودکان و نوجوانان را ببینید.

ماشین حساب BMI برای محاسبه BMI و محدوده وزن مناسب و وزن ایده آل

ماشین حساب BMI و وزن مناسب

برای ارزیابی وضعیت وزن و تعیین محدودۀ وزن مناسب از معیاری به نام BMI (Body Mass Index) استفاده می‌شود.
BMI مساویست با وزن (بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (بر حسب متر) که برای یک فرد بزرگسال از 18.5 تا 25 طبیعی محسوب می‌شود.
BMI و وزن مناسب خودتان را با وارد کردن اطلاعات‌تان در ماشین حساب BMI سیبیتا محاسبه کنید.
برای سن کمتر از 18 سال از ماشین حساب BMI مخصوص کودکان و نوجوانان استفاده کنید.
(ارقام را با صفحه کلید انگلیسی وارد کنید و به جای ممیز از نقطه استفاده کنید)

ماشین حساب BMI
مخصوص بزرگسالان
ماشین حساب BMI
قد
cm
لطفا یک عدد بین 125 و 225 وارد کن
وزن
kg
لطفا یک عدد بین 10.0 و 500.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
قد
ft
in
لطفا یک عدد بین 4.2 تا 7.3 انتخاب کن
وزن
lb
st
لطفا یک عدد بین 22.0 و 1000.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
حساب کن

تفسیر و طبقه‌بندی:
کمتر از ۱۵ = کمبود وزن بسیار شدید
۱۵ تا ۱۶ = کمبود وزن شدید
۱۶ تا ۱۸/۵ = کمبود وزن
۱۸/۵ تا ۲۵ = محدوده وزن طبیعی و سالم
۲۵ تا ۳۰ = اضافه وزن
۳۰ تا ۳۵ = چاقی رده یک (چاقی متوسط)
۳۵ تا ۴۰ = چاقی رده دو (چاقی شدید)
بالاتر از ۴۰ = چاقی رده سه (چاقی بسیار شدید)

ماشین حساب BMI
مخصوص کودکان و نوجوانان
دختر یا پسر؟
سن
سال
ماه
لطفا یک عدد بین ۰ و ۱۸ انتخاب کن
قد
cm
لطفا یک عدد بین 40 و 225 انتخاب کن
وزن
kg
لطفا یک عدد بین 1.0 و 250.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
قد
ft
in.
لطفا یک عدد بین 1.4 تا 7.3 انتخاب کن
وزن
lb
st.
لطفا یک عدد بین 2.3 و 500.0 (با یک رقم اعشار) انتخاب کن
حساب کن


تفسیر و طبقه‌بندی:
صدک کمتر از ۵ = کمبود وزن
صدک ۵ تا ۸۵ = محدوده وزن طبیعی و سالم
صدک ۸۵ تا ۹۵ = اضافه وزن
صدک بالاتر از ۹۵ = چاقی

وزن ایده آل یک افسانه است تو عالی و بی نظیری
نمودار وزن برای دستیابی به وزن مناسب و وزن ایده آل

نمودار وزن من

در  سیبیتا می‌توانی یک نمودار وزن شخصی برای خودت بسازی و سیر پیشرفتت را به سمت وزن هدفت ببینی!
می‌توانی همراه با هر ثبت وزن، عکس و یادداشت دلخواهت را هم ثبت کنی و برای خودت یک کارنامۀ وزن جذاب درست کنی.

داستان چالشهای یک زن فرانسوی با وزن مناسب و وزن ایده آل

محک زیپ

بخشی از کتاب:
خانم‌های فرانسوی چاق نمی‌شوند

…حدود ۵ کیلو وزن کم کرده بوم، یعنی نصف مقداری که باید کم می‌کردم. اما توجه داشته باشید: هر روز روی ترازو نمی‌رفتم تا ببینم چقدر پیش رفته‌ام. در فرانسه ترازو مثل امریکا جزء لوازم ضروری در هر حمامی نیست. ترازو ممکن است شما را دلسرد کند. وزن زنان در برخی روز‌های ماه به خاطر تجمع آب بدن زیاد می‌شود. وزن‌مان ممکن است به دلایل دیگر هم تغییر کند (مثلاً در زمان‌های مختلف در طول روز) که شاید هیچ ربطی به مقدار غذا خوردن‌مان نداشته باشد. هر از گاهی خودم را وزن می‌کردم تا مطمئن شوم که دارم وزن کم می‌کنم اما یاد گرفتم که بیشتر به ظاهر و حس بدنم در لباس‌هایم توجه کنم. تغییر را می‌دیدم و وقتی ترازو هم نشان داد که ۵ کیلو کم کرده‌ام تنها اثباتی بود برای آنچه خودم از قبل می‌دانستم. هنوز هم معتقدم پوشیدن شلوار تنگ بهترین نشانه کاهش وزن است و البته بسیار آسان‌تر، قابل اطمینان‌تر و جذاب‌تر است. از روشی استفاده کنید که زنان فرانسوی به آن محک زیپ می‌گویند یا این که از متر استفاده کنید.

وزن مناسب شما بسیار شخصی و خاص خودتان است و به عوامل بسیاری بستگی دارد از جمله سن، شکل و استخوان‌بندی بدن. بنابراین تناسب اندام همیشه نسبی است، نه مطلق. همان‌طور که زنان فرانسوی کالری نمی‌شمارند، کیلو‌های کم و زیاد شده را هم نمی‌شمارند. اگر حس می‌کنید که به نصف هدف‌تان رسیده‌اید، تغییر اندام‌تان موفقیت‌آمیز بوده است. در غیر این صورت ببینید چقدر پیش رفته‌اید و باز برنامه‌تان را دنبال کنید. مراقب باشید که اهداف‌تان غیرواقعی نباشد، همه ما نمی‌توانیم اندام مانکن‌ها را داشته باشیم. اگر لازم شد چند تغییر دیگر ایجاد کنید، مثلا در روز ده دقیقه بیشتر راه بروید. تغییرات کوچک همیشه کلید حرکت به سوی تعادل است…

داستان چالشهای یک زن فرانسوی با وزن مناسب و وزن ایده آل

اگر می‌خواهی متن کامل این کتاب جذاب را با ترجمه اختصاصی سیبیتا و به شکل یک داستان دنباله‌دار دریافت کنی ایمیلت را در این جعبه نارنجی ثبت کن و روی دکمه «دریافت کتاب» کلیک کن!

French Women Form

بازی با وزن مناسب

فقط با استفاده از یک تکه نخ ببین آیا وزن مناسب داری یا نه!
نطرات و تجربیات اعضای سیبیتا

سیبیتایی‌ها از سیبیتا می‌گویند

ویژگی‌های متمایز برنامه لاغری سیبیتا را
با صدای اعضای سیبیتا بشنوید

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش