خواندنیهای لاغری و کاهش وزن

مطالعه دختران نوجوان را لاغر می‌كند

پژوهشی در آمریكا اثبات كرد، مطالعه داستان های تاثیر گذار منجر به كاهش وزن در دختران نوجوان می شود. این پژوهش تاكید كرد،فراهم كردن مجموعه ای از مشوق های روانی از طریق مطالعه برای دختران نوجوان می تواند به كاهش وزن آنها منجر شود. این پژوهش كه دختران ۹ تا ۱۲ سال را در برگرفته است تلاش كرده تا با درخواست از دو گروه از این دختران، تاثیر مطالعه را بر روی آنها ارزیابی كند. در این پژوهش از دو داستان كه اولی به مشكلات یك دختر چاق و دومی به داستان یك دختر خوش اندام باز می گردد میزان چاق و لاغر شدن آنها مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان داد، دخترانی كه داستان دختر چاق را مطالعه كرده اند پس از شش ماه بیش از دختران گروه دوم از وزن آنها كاسته شده است. هدف از انجام دادن این پژوهش، وجود آمارهای هشداردهنده چاقی در میان نوجوانان ۳۱ایالت آمریكا و تشویق این نوجوانان به لاغر شدن است.

روزنامه آفتاب یزد

منبع: آفتاب

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش