شنبه شگفت‌انگیز سیبیتا

شنبه شگفت‌انگیز سیبیتا

٪۲۵ تخفیف ثبت نام
در همه برنامه‌های لاغری حضوری و غیرحضوری سیبیتا

کد تخفیف:
sibitabsp

فرصت باقیمانده

برای شرکت در شنبه شگفت‌انگیز

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

«برنامه غیرحضوری دو ماهه»

با ۴۰٪ تخفیف در مدرسه لاغری آنلاین (غیرحضوری) دو ماهه سیبیتا ثبت نام کن
امکان مشاوره تلفنی هفتگی با مشاورهای تغذیه، ورزش و روانشناسی سیبیتا را هم داری!
تخفیف: ۱۶۰ تا ۳۲۰ هزار تومان!

کد تخفیف: sibitame
مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ امروز شنبه
دسترسی به برنامه: بلافاصله بعد از ثبت نام

دو ماهه + مشاوره تلفنی

۵ تا ۱۰ کیلو کاهش وزن
۴۸۰
به جای ۷۹۹
 • شش کلاس رفتار درمانی غذایی
 • سه کتاب پرطرفدار لاغری
 • دفترچه یادداشت هوشمند سیبیتا
 • اتاق گفتگو
 • اتاق ورزش و بازی
 • برنامه غذایی ابتکاری سیبیتا
 • ۸ بار تماس مشاور تغذیه سیبیتا
 • ۸ بار تماس مشاور ورزش سیبیتا
 • ۸ بار تماس روانشناس سیبیتا

دو ماهه خودآموز

۵ تا ۱۰ کیلو کاهش وزن
۲۴۰
به جای ۳۹۹
 • شش کلاس رفتار درمانی غذایی
 • سه کتاب پرطرفدار لاغری
 • دفترچه یادداشت هوشمند سیبیتا
 • اتاق گفتگو
 • اتاق ورزش و بازی
 • برنامه غذایی ابتکاری سیبیتا
 • مشاوره تلفنی تغذیه ندارد
 • مشاوره تلفنی ورزش ندارد
 • مشاوره تلفنی روانشناسی ندارد

«برنامه غیرحضوری شش ماهه»

با ۴۰٪ تخفیف در مدرسه لاغری آنلاین (غیرحضوری) شش ماهه سیبیتا ثبت نام کن
امکان مشاوره تلفنی هفتگی با مشاورهای تغذیه، ورزش و روانشناسی سیبیتا را هم داری!
تخفیف: ۲۴۰ تا ۶۰۰ هزار تومان!

کد تخفیف: sibitame
مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ امروز شنبه
دسترسی به برنامه: بلافاصله بعد از ثبت نام

شش ماهه + مشاوره تلفنی

۱۰ تا ۲۰ کیلو کاهش وزن
۹۰۰
به جای ۱۴۹۹
 • شش کلاس رفتار درمانی غذایی
 • سه کتاب پرطرفدار لاغری
 • دفترچه یادداشت هوشمند سیبیتا​
 • اتاق گفتگو​
 • اتاق ورزش و بازی​
 • برنامه غذایی ابتکاری سیبیتا​
 • ۱۶ بار تماس مشاور تغذیه سیبیتا
 • ۱۶ بار تماس مشاور ورزش سیبیتا
 • ۱۶ بار تماس روانشناس سیبیتا
پرطرفدارترین

شش ماهه خودآموز

۱۰ تا ۲۰ کیلو کاهش وزن
۳۶۰
به جای ۵۹۹
 • شش کلاس رفتار درمانی غذایی
 • سه کتاب پرطرفدار لاغری
 • دفترچه یادداشت هوشمند سیبیتا​
 • اتاق گفتگو​
 • اتاق ورزش و بازی​
 • برنامه غذایی ابتکاری سیبیتا​
 • مشاوره تلفنی تغذیه ندارد
 • مشاوره تلفنی ورزش ندارد
 • مشاوره تلفنی روانشناسی ندارد

«برنامه غیرحضوری یک ساله»

با ۴۰٪ تخفیف در مدرسه لاغری آنلاین (غیرحضوری) یک ساله سیبیتا ثبت نام کن
امکان مشاوره تلفنی هفتگی با مشاورهای تغذیه، ورزش و روانشناسی سیبیتا را هم داری!
تخفیف: ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان!

کد تخفیف: sibitame
مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ امروز شنبه
دسترسی به برنامه: بلافاصله بعد از ثبت نام

یک ساله + مشاوره تلفنی

۲۰ تا ۳۰ کیلو کاهش وزن
۱۵۰۰
به جای ۲۴۹۹
 • شش کلاس رفتار درمانی غذایی
 • سه کتاب پرطرفدار لاغری
 • دفترچه یادداشت هوشمند سیبیتا
 • اتاق گفتگو
 • اتاق ورزش و بازی
 • برنامه غذایی ابتکاری سیبیتا
 • ۲۴ بار تماس مشاور تغذیه سیبیتا
 • ۲۴ بار تماس مشاور ورزش سیبیتا
 • ۲۴ بار تماس روانشناس سیبیتا

یک ساله خودآموز

۲۰ تا ۳۰ کیلو کاهش وزن
۶۰۰
به جای ۹۹۹
 • شش کلاس رفتار درمانی غذایی
 • سه کتاب پرطرفدار لاغری
 • دفترچه یادداشت هوشمند سیبیتا
 • اتاق گفتگو
 • اتاق ورزش و بازی
 • برنامه غذایی ابتکاری سیبیتا
 • مشاوره تلفنی تغذیه ندارد
 • مشاوره تلفنی ورزش ندارد
 • مشاوره تلفنی روانشناسی ندارد

«برنامه حضوری ۶ ماهه»

با قیمت برنامه ۲ ماهه در برنامه ۶ ماهه (۱۴۸۰ به جای ۲۴۸۰) ثبت نام کن
تخفیف: یک میلیون تومان!

و یک دوره شش ماهه مدرسه لاغری آنلاین سیبیتا را هم به قیمت ۵۹۹ هزار تومان جایزه بگیر😀

کد تخفیف: sibitan
مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ امروز شنبه
شروع برنامه: در زمان دلخواه

«برنامه حضوری ۱ ساله»

با قیمت برنامه ۶ ماهه در برنامه یک ساله (۲۴۸۰ به جای ۳۴۸۰) ثبت نام کن
تخفیف: یک میلیون تومان!
و یک دوره یک ساله مدرسه لاغری آنلاین سیبیتا را هم به قیمت ۹۹۹ هزار تومان جایزه بگیر😀

کد تخفیف: sibitab
مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ امروز شنبه
شروع برنامه: در زمان دلخواه

«برنامه حضوری ۱ ضربدر ۲»

ثبت نام دو نفر با قیمت یک نفر!
در برنامه حضوری یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه یا یک ساله سیبیتا (بدون تخفیف) ثبت نام کن
و یک نفر دیگر را معرفی کن تا به طور رایگان عضو همان برنامه شود😀

مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ امروز شنبه
شروع برنامه: در زمان دلخواه

نطرات و تجربیات اعضای سیبیتا

سیبیتایی‌ها از سیبیتا می‌گویند

ویژگی‌های متمایز برنامه لاغری سیبیتا را
با صدای اعضای سیبیتا گوش کن

برنامه لاغری حضوری

برنامه لاغری حضوری

برنامه لاغری آنلاین و غیرحضوری و اینترنتی سیبیتا

برنامه لاغری آنلاین

دورۀ ۲ ماهه

۸ مراجعه
۸۸۰ هزار تومان
با کد تخفیف sibitas
 • ۸ جلسه مشاوره فردی تغذیه
 • ۸ جلسه مشاوره فردی ورزش
 • ۸ جلسه مشاوره فردی روانشناسی
 • هر جلسه مشاوره ۳۰ دقیقه
 • عضویت در اتاق گفتگو
 • جلسۀ گروهی (اختیاری)
 • برنامه آنلاین
 • پیگیری منظم تلفنی
 • تماس بگیرید: ۶۶۵۲۲۷۳۴-۰۲۱
لاغری تا ۱۰ کیلو

دورۀ ۶ ماهه

۱۶ مراجعه
۱۴۸۰ هزار تومان
با کد تخفیف sibitan
 • ۱۶ جلسه مشاوره فردی تغذیه
 • ۱۶ جلسه مشاوره فردی ورزش
 • ۱۶ جلسه مشاوره فردی روانشناسی
 • هر جلسه مشاوره ۳۰ دقیقه
 • عضویت در اتاق گفتگو
 • جلسۀ گروهی (اختیاری)
 • دورۀ آموزشی آنلاین
 • پیگیری منظم تلفنی
 • تماس بگیرید: ۶۶۵۲۲۷۳۴-۰۲۱
لاغری تا ۲۰ کیلو

دورۀ ۱ ساله

۲۴ مراجعه
۲۴۸۰ هزار تومان
با کد تخفیف sibitab
 • ۲۴ جلسه مشاوره فردی تغذیه
 • ۲۴ جلسه مشاوره فردی ورزش
 • ۲۴ جلسه مشاوره فردی روانشناسی
 • هر جلسه مشاوره ۳۰ دقیقه
 • عضویت در اتاق گفتگو
 • جلسۀ گروهی (اختیاری)
 • دورۀ آموزشی آنلاین
 • پیگیری منظم تلفنی
 • تماس بگیرید: ۶۶۵۲۲۷۳۴-۰۲۱
لاغری تا ۳۰ کیلو
phone3

تماس بگیر
و درباره شنبه شگفت‌انگیز
با مشاور سیبیتا صحبت کن:
02166522734

یا عدد 1 را به 500024260 پیامک کن
تا مشاور سیبیتا با شما تماس بگیره

پرداخت مستقیم

پرداخت مستقیم

اگر در پرداخت آنلاین به مشکل خوردید می‌توانید قیمت برنامه مورد نظرتان را به این حساب واریز کنید و از طریق تماس تلفنی یا ارسال فرم زیر به ما اطلاع دهید

شماره کارت:
6221061071741146
شماره حساب:
02000017313005
شماره شبا:
IR330540104302000017313005

به نام فرید ذاکر نزد بانک پارسیان

فرم درخواست تماس

این فرم را برای ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم 🙂

  پیمایش به بالا
  مشترک گاهنامه سیبیتا شو
  ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
  خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
  ثبت نامت انجام شد
  منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش