می‌توانید با زحمت انضباط زندگی کنید و یا از پشیمانی رنج ببرید

به جای شکوه کردن از سخت بودن انجام کارها و توجیه کردن عدم انجام آنها، تفکرتان را تغییر دهید. شما با سختی انضباط زندگی می‌کنید یا ناراحتی ناشی از پشیمانی. ورزش کردن همیشه مفرح نیست و شما همواره تمایل به انجام آن ندارید اما کارهای زیادی در طول هفته انجام می‌دهید که مفرح نیستند. چه کسی دوست دارد پول قبض‌ها را پرداخت کند؟ چه کسی دوست دارد کهنه بچه عوض کند؟ ما لزوماً این کارها را دوست نداریم، اما در هر حال انجامشان می‌دهیم زیرا به مزایای آنها واقف هستیم. گاهی کارها را با وجود زحمتی که دارند انجام می‌دهید. البته بسیار دلنشین خواهد بود اگر زمانی که به عقب نگاه می‌کنید به جای افسوس و پشیمانی، انضباط باشد. به جای اینکه بگویید ای کاش انجامش داده بودم، به خود بگویید من واقعاً انجام این کار را دوست ندارم اما عاشق احساسی هستم که بعد از انجامش دارم، عاشق ظاهری هستم که خواهم داشت، عاشق احساسی که در لباسم در آخر هفته خواهم داشت و آنگاه به باشگاه بروید.
مغز انسان به تمایل داشتن به اجتناب از درد و ناراحتی معروف است. مغز معمولاً نزدیک‌بین است و آینده‌نگر نیست اما لذت و فواید انجام کار سختی که مستلزم تلاشی طولانی است، بسیار زیاد است. چند بار برایتان پیش آمده که به سختی بر روی تکلیفی با ارزش وقت گذاشته‌اید و سپس به این نتیجه رسیده‌اید که ارزشش را نداشته است؟
شاید گاهی اتفاق بیافتد، اما معمولاً از نتیجه تلاشتان بسیار خرسند هستید. البته ذهن همیشه به اجتناب و پرهیز از زحمت و سختی تلاش کردن فکر می‌کند. به این فکر کنید که اگر آن کار را انجام ندهید چه احساسی خواهید داشت. آیا می‌خواهید که هیچ گونه انرژی برای بازی کردن با کودکانتان نداشته باشید؟ آیا دوست دارید همیشه با همین ظاهر باشید؟ از همه مهمتر، آیا گمان می‌کنید راههای دیگری وجود دارد که ظاهر و تعاملاتتان با دیگران را بهبود بخشد و به شما لذت زیادی بدهد؟

گروه تخصصی کاهش وزن سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش