استفاده از تنفس عمیق برای مقابله با احساس درماندگی

کارهایی که دارای اولویت هستند را اول انجام دهید: یک نفس عمیق بکشید. می‌دانم که کمی عجیب به نظر می‌رسد و ممکن است سوال کنید که نفس عمیق چطور می‌تواند کمک کند تا 40 کیلو وزن کم کنم؟!
قبول دارم که تنفس عمیق به تنهایی راه حل کاهش وزن نیست، اما فکر می‌کنم که به عنوان گام اول مفید باشد. چرا؟
زیرا تجسم 40 کیلو کاهش وزن می‌تواند در هر کسی احساس درماندگی ایجاد کند. تصور آن همه کاهش وزن باعث می‌شود که فقط نگاهتان به آینده باشد در حالی که نمی‌دانید چگونه موفق به دستیابی به آن خواهید شد.
تفکر در باره این مقدار کاهش وزن می‌تواند برایتان بغرنج باشد زیرا با برخی تغییرات در سبک زندگی همراه است که در ابتدا می‌تواند بسیار سخت باشد. بنابراین، شیوه تفکر همه یا هیچ سودی نخواهد داشت و باعث ایجاد احساس درماندگی خواهد شد. این کار را متوقف کنید.
برمی‌گردم به پیشنهادم در رابطه با تنفس عمیق. نکته بسیار مهم این است که شما آرامش داشته باشید و هر کاری را اندک اندک انجام دهید. نگرانی در مورد 40 کیلو وزن را کنار بگذارید و با کار بر روی 3 کیلوی اول وزنتان آغاز کنید. با تمرکز بر اهداف بلند مدت، بر احساس ناکامی و درماندگی غلبه کنید و فقط بر کاری که برای رسیدن به مسیر مثبت لازم است تمرکز داشته باشید.
خوب آن کاری که باید انجام دهید چیست؟ کسب حمایت از اطرافیان؟ صرف نظر کردن از یک غذای اغوا کننده؟ خرید کفش پیاده‌روی و شروع پیاده‌روی؟
از تنفس عمیق برای آرام‌سازی و تمرکز بر عادات خوب استفاده کنید تا به شما این امکان را بدهد که تدریجاً وزن کم کنید. هر کاری را کم کم انجام دهید و رفتارهای مثبت را رفته رفته به برنامه روزانه‌تان وارد کنید.
نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید و توجه‌تان را بر مسائل مثبتی که در زندگیتان تدریجاً خلق می‌کنید، متمرکز سازید.

گروه تخصصی کاهش وزن سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش