لاغر شدن در محل کار

اگر شما از آن افرادی هستید که پشت میز کار می کنید و فرصت ورزش کردن نداری حتی در محل کار نیز می توانید به تناسب اندام دست پیدا کنید. اگر همه سعی خود را به کارمی گیرید و قبل یا بعد از کار، مدت زمانی را به ورزش اختصاص می دهید، برای ورزشمشکلی ندارید اما گاهی پیدا کردن فرصتی برای ورزش کردن به خصوص برای افرادی کهمشغله زیادی دارند بسیار مشکل است.

اگر شما هم چنین مشکلی دارید می توانید از این روش ها استفاده کنید :

حتما این روش را بارها شنیده اید. ماشین خود را در محل دورتری پارک کنید و مسیربیشتری را پیاده بروید. همچنین می دانید که بهتر است به جای آسانسور از پله هااستفاده کنید اما روش های دیگری هم هستند که باعث می شود در محل کار کالری بیشتریبسوزانید. به این طریق می توانید ورزش در محل کار را جزیی از برنامه روزانه خودقرار دهید. رفت و آمد خود به محل کار را دست کم نگیرید. اگر مسیرتان کوتاه است پیاده به سرکار بروید یا از دوچرخه استفاده کنید. اگر مسیر شما دور است طوری زمان خود را تنظیمکنید که وقتی از مترو، اتوبوس یا تاکسی استفاده می کنید بتوانید زودتر پیاده شوید وبقیه مسیر را پیاده طی کنید. دنبال فرصتی برای ایستادن بگردید. وقتی شما در حالت ایستاده قرر دارید بیش از حالت نشسته کالری می سوزانید. به جای نشستن پشت میز تا آنجا که می توانید ازمیزهای بلند یا از طاقچه ها و گوشه هایی که امکان کار کردن در حالت ایستاده را بهشما می دهند استفاده کنید. ناهار را در حالت ایستاده بخورید. به جای تلفن زدن به اتاق های دیگر با پایخودتان پیغام ها را برسانید. مراقب زمان استراحت خود باشید. .به جای اینکه برای استراحت با شتاب به سمت خوراکی هابروید کمی قدم بزنید یا حرکات کششی ملایم انجام دهید. کشش ملایم و صحیح گردن، عضلاتپشت، دست ها، پاها و شانه ها بسیار مفید هستند. اجتماعی باشید و همکارانتان را نیز به قدم زدن در هر زمانی که بتوانید دعوتکنید. در این صورت انگیزه شما نیز بیشتر می شود و از فعالیت خود بیشتر لذت می برید. اگر کار شما طوری است که به خودی خود پیاده روی داردتند تر راه بروید، گام های بلند بردارید و همزمان نفس های عمیق بکشید. اگر مسافرت های کاری و ماموریت های خارج از شهر دارید وسایل و چمدان ها راخودتان حمل کنید. در محل هایی اقامت کنید که وسایل ورزشی در دسترس شما باشد یا برخیوسایل سبک ورزشی مانند طناب، باندهای کشی یا دمبل های کوچک را با خود ببرید. در نهایت هرچه در محل کار بیشتر فعالیت کنید، بیشتر و تندتر راه بروید، تنقلات ومیان وعده های کمتری بخورید و سریعتر کار کنید کالری بیشتری مصرف خواهید کرد.

منبع: آفتاب

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش