کلاس‌های مدرسه لاغری سیبیتا

کلاس‌های مدرسه لاغری سیبیتا

کلاس اول – کام

یاد می‌گیری چطور بخوری

boshgahbsalem

کلاس دوم – بشقاب سالم

یاد می‌گیری چی بخوری

کلاس سوم – درجه سیری

یاد می‌گیری چقدر بخوری

کلاس چهارم – ۴ ویژگی لاغرها

یاد می‌گیری مثل لاغرها بخوری

emo

کلاس پنجم – خوردن احساسی

یاد می‌گیری موقع ناراحتی نخوری

کلاس ششم – سعدی‌وار خوردن

یاد می‌گیری با ذهن زیبا بخوری

کلاس‌ها چک لیست خودگویی ثبت وزن آب‌خوری

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup
background banner image
loading gif

Available Coupon

X