برای شرکت در کلاس سوم، لازم است ابتدا در کلاس اول ثبت نام و سپس کلاس اول و دوم را تکمیل کنید.
با ثبت نام در کلاس اول، پنج کلاس بعدی رایگان خواهد بود.
برای شرکت در کلاس اول کلیک کنید: کلاس اول – کام
اسکرول به بالا