برنامه کاهش وزن خود را شروع کنیدسیبیتایی‌ها از سیبیتا می‌گویند
incweight

آیا اضافه وزن دارید؟


سن (به سال)
قد خود را به سانتیمتر وارد کنید
وزن خود را به کیلو گرم وارد کنید
دایره درست را انتخاب کنید
مرد

زن

حالا دکمه محاسبه را فشار دهید
برنامه لاغری حضوری سیبیتا
برای تعیین وقت مراجعه حضوری تماس بگیریداگر مایلید از یک برنامه‌ریزی تخصصی دوماهه برای کاهش وزن
شامل مشاوره‌های چهره به چهره با مشاورین تغذیه، ورزش و روانشناسی و پیگیری‌های تلفنی برخوردار شوید،
برای صحبت با مشاور سیبیتا یا تعیین وقت مراجعه حضوری تماس بگیرید:
۶۶۵۲۲۷۳۴


برنامه لاغری غیرحضوری سیبیتا
برنامه غیرحضوری کاهش وزناگر امکان مراجعه حضوری ندارید،
می‌توانید از برنامه لاغری غیرحضوری سیبیتا با امکانات کامل و متنوع آن استفاده کنید:
برای آشنایی با برنامه لاغری غیرحضوری سیبیتا کلیک کنید