درخواست استرداد وجه

تا ۴۸ ساعت بعد از ثبت نام در مدرسه لاغری سیبیتا می‌توانید با تکمیل فرم زیر، درخواست استرداد وجه دهید.
درخواست شما در همان روز و بدون قید و شرط انجام خواهد شد.

فرم درخواست استرداد وجه