درخواست استرداد وجه

تا 24 ساعت بعد از ثبت نام در مدرسه لاغری سیبیتا می‌توانید با تکمیل فرم زیر، درخواست استرداد وجه دهید.
درخواست شما در همان روز و بدون قید و شرط انجام خواهد شد.

فرم درخواست استرداد وجه

  کلاس‌ها چک لیست خودگویی ثبت وزن آب‌خوری
  پیمایش به بالا
  سیبیتایی بمون!

  ٪۵۰ تخفیف

  کد تخفیف: ompnjh
  اعتبار: تا یک هفته
  سیبیتایی عزیز دورۀ ثبت‌نامی شما به پایان رسیده است
  برای ادامه دسترسی به مدرسه لاغری دوره‌تان را تمدید کنید