هفتگی خود را وزن کنید

برای این که از وزنتان باخبر باشید هر هفته فقط یک بار خود را وزن کنید. وزنتان را به عنوان یک عدد قبول کنید و احساساتتان را به آن اضافه نکنید. بپذیرید که وزنتان معلول است نه علت! پس اگر از عددی که روی ترازو می‌بینید راضی نیستید علت را جستجو کنید. با پیگیری این رویه به موقع خواهید دید که اعداد کاهش پیدا می‌کنند.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!