هفتگی خود را وزن کنید

برای این که از وزنتان باخبر باشید هر هفته فقط یک بار خود را وزن کنید. وزنتان را به عنوان یک عدد قبول کنید و احساساتتان را به آن اضافه نکنید. بپذیرید که وزنتان معلول است نه علت! پس اگر از عددی که روی ترازو می‌بینید راضی نیستید علت را جستجو کنید. با پیگیری این رویه به موقع خواهید دید که اعداد کاهش پیدا می‌کنند.

کارشناس تغذیه سیبیتا

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش